Bridge load test after reinforcing CFRP carbon fiber

Tuesday - 23/04/2019 10:38 967 0
Bridge load test after reinforcing CFRP carbon fiber
Bridge load test after reinforcing CFRP carbon fiber on the road to solar factory, Cat Hiep commune, Phu Cat, Binh Dinh
THỬ TẢI CẦU SAU KHI GIA CƯỜNG VẢI SỢI CFRP

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, đám mây, núi, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

STATISTICS
  • Online90
  • Today20,879
  • This month25,639
  • Total2,023,450
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second