CHIÊU SINH KHOA BDNV NGẮN HẠN THÁNG 7,8/2019

Thứ ba - 09/07/2019 04:31 2.185 0
CAC KHOA HOC
CAC KHOA HOC
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
             TRUNG TÂM KHCN & TƯ VẤN ĐẦU TƯ
               Số: 207/TB-STIC
(V/v: Mở  lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành  xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2019
 
                    Kính gửi:                                  -   Ban Giám Đốc quí Đơn vị, Công ty
                                                                     -   Trưởng Phòng Tổ Chức & Kỹ Thuật

             Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (kể từ ngày 01/01/2010 các đơn vị, cá nhân tham gia trực tiếp hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phải có chứng nhận nghiệp vụ bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình);
Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-BXD ngày 21 tháng 09 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-BXD ngày 02 tháng 06 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-BXD ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo lớp Định giá XD…
Trung tâm KHCN và Tư vấn đầu tư – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng với sự hợp tác giảng dạy của các giảng viên là GS, PGS, TS hàng đầu đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường ĐH Xây dựng, ĐH Bách khoa Đà Nẵng … Quyết định tổ chức các khoá đào tạo dưới đây tại Đà Nẵng. Sau khóa học, Trung tâm sẽ cấp Chứng chỉ đào tạo theo quy định cho các học viên, các ngành học cụ thể như sau:
 
TT KHOÁ ĐÀO TẠO THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌC PHÍ
1 GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN Đợt 1 : 15/07/2019
Đợt 2 :20/08/2019
1.500.000VNĐ/Học viên
2 GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV (XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HTKT;
GIAO THÔNG; THUỶ LỢI)
Đợt 1 : 15/07/2019
Đợt 2 :20/08/2019
(Theo chương trình khung của BXD)
1.200.000VNĐ/Học viên
4 GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH ĐIỆN Đợt 1 : 15/07/2019
Đợt 2 :20/08/2019
1.200.000VNĐ/Học viên
5 QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(THÔNG TƯ SỐ 25/2009/TT-BXD NGÀY 29/7/2009)
Đợt 1 : 15/07/2019
Đợt 2 :20/08/2019
 (Theo chương trình khung của BXD)
1.200.000 VNĐ/Học viên
6 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Đợt 1 : 15/07/2019
Đợt 2 :20/08/2019
1.000.000 VNĐ/Học viên
7 QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ Đợt 1 : 15/07/2019
Đợt 2 :20/08/2019
3.500.000 VNĐ/Học viên
(Giảm lệ phí khi đào tạo tại doanh nghiệp)
8 AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LĐ Đợt 1 : 15/07/2019
Đợt 2 :20/08/2019
1.500.000 VNĐ/Học viên
9 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
Đợt 1 : 15/07/2019
Đợt 2 :20/08/2019
1.200.000VNĐ/Họcviên
10 THÍ NGHIỆM VIÊN CHUYÊN NGÀNH XD( 6 LĨNH VỰC):
 1. THÍ NGHIỆM VLXD
 2. TN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
 3. TN ĐẤT XÂY DỰNG
 4. TN KIM LOẠI VÀ LIÊN KẾT HÀN
 5. TN NHỰA VÀ BÊ TÔNG NHỰA
 6. TN KHÔNG PHÁ HỦY – NDT
 7. TN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Đợt 1 : 15/07/2019
Đợt 2 :20/08/2019
 
1.700.000 VNĐ/ HV/LV
(Riêng lĩnh vực TN Không phá hủy – NDT học phí là 3.000.000 VNĐ/HV)
11 QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD Đợt 1 : 15/07/2019
Đợt 2 :20/08/2019
2.500.000 VNĐ/Học viên
12 LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH Đợt 1 : 15/07/2019
Đợt 2 :20/08/2019
1.000.000VNĐ/Học viên
13 THẨM ĐỊNH AN TOÀN GIAO THÔNG Đợt 1 : 15/07/2019
Đợt 2 :20/08/2019
1.500.000 VNĐ/Học viên
14 CÁC LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG:
 1. SAP 2000; AUTOCAD; GIS,
 2. KIỂM ĐỊNH – THỬ TẢI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 3. KIỂM ĐỊNH – THỬ TẢI CÔNG TRÌNH CẦU
 4. HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
 5. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG PHẦN MỀM SAP2000
 6. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ CẦU BẰNG PHẦN MỀM CSIBRIDGE
 7. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG PHẦN MỀM MIDAS CIVIL
 8. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ CẦU NHỊP LỚN BẰNG PHẦN MỀM RM
 9. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG BẰNG PHẦN MỀM ETAB/SAFE
 10. THIẾT KẾ, TRIỄN KHAI BẢN VẼ KẾT CẤU 3D BẰNG PHẦN MỀM TEKLA
 11. KHẢO SÁT, THIẾT KẾ ĐƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM ADS SURVEY/ ADS ROAD
 12. BIÊN TẬP VÀ QUẢN LÝ BẢN ĐỒ BẰNG MICRO STATION
 13. PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC SÔNG NGÒI VÀ DỰ BÁO LŨ LỤT BẰNG PHẦN MỀM MIKE
 14. PHỐI CẢNH, HOẠT CẢNH 3D CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN MÁY TÍNH
Đợt 1 : 15/07/2019
Đợt 2 :20/08/2019
900.000 VNĐ/Học viên
            1. Đối tượng học: Giám đốc, Trưởng, Phó ban Ban QLDA, phó các phòng ban chức năng, Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng Đội xây dựng, các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, các giảng viên, sinh viên ngành công trình và các cá nhân có nhu cầu v.v…
2. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá tập huấn gửi Công văn, Email hoặc (fax) danh sách các học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nói trên trước 05 ngày hoặc 01 tuần cho mỗi khoá học.
Học viên nộp 01 bản phô tô bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC), CMND và 02 ảnh 3x4 tại lớp học để làm chứng chỉ.
3. Địa điểm học:  ……
Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về:
TRUNG TÂM  KHCN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên chiểu, TP. Đà Nẵng     
 Hotline: 0979177281 (Ms Thơ)
Hoặc gửi file đăng ký qua email: dut.stic@gmail.com
                 Điện thoại: 02366274827    Email: dut.stic@gmail.com                         Website: stic.com.vn

MẪU ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP HỌC
 
STT Họ tên Nơi sinh Ngày sinh Đơn vị công tác Chức vụ Khóa học, đợt học ĐTCĐ, DĐ, NR, FAX
1              
2              
[[                                                                            
                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
     Nơi nhận:                                                                  TT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  & TƯ VẤN  ĐẦU TƯ
                     - Như trên;                                                                                             GIÁM ĐỐC
                    - Các đơn vị, học viên;
                    - Lưu VP
                                                                                                                                            (đã ký)

                                                                                                                                 TS. Nguyễn Lan

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Quyết định xuất bản số: 102-2019/QĐ-XB

Sách Hướng dẫn Thực hành thí nghiệm Công trình cầu

lượt xem: 1363 | lượt tải:668

Quyết định xuất bản số: 86-2019/QĐ-XBX

Rung chấn nền đất do hoạt động thi công xây dựng

lượt xem: 1467 | lượt tải:636

Quyết định xuất bản số: 71-2019/QĐ-XBX

Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP 2000 tập I

lượt xem: 1457 | lượt tải:694

Quyết định xuất bản số: 424-2012/QĐ-XB

Sách Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP 2000 tập II

lượt xem: 1427 | lượt tải:733

TCXDVN 371:2006

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 371:2006 của Bộ Xây dựng

lượt xem: 3184 | lượt tải:1244
Thống kê từ 20/11/2018
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay1,018
 • Tháng hiện tại24,054
 • Tổng lượt truy cập2,261,758
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây